Monin Puree 100 cl

V balení: 4

Monin banana puree
Monin mango puree Monin passion fruit puree Monin peach puree Monin raspberry puree

 

Monin red berries puree Monin strawberry puree